Karşılaştığınız Zorluklar:

Diğer ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de küreselleşme, serbestleşme, teknolojik gelişmeler, rekabet olgusu ve buna benzer faktörler iş dünyasında değişimlere yol açmaktadır. Piyasalar hızla aşağı veya yukarı değişmekte, hızlı bir şekilde ilerlemekte ve tüketicilerin davranışı gün geçtikçe farklılaşmaktadır. Bu derece karmaşık bir grup artan zorluklarla mücadele etmekle suçlamak. Bu konu ile ilgili hizmet alanlarımız aşağıda özetlenmiştir:

  • Şirketinizin kurum stratejisini objektif olarak nasıl değerlendirebilirsiniz?
  • Girmeyi düşündüğünüz yeni pazarlar ve endüstrilerdeki mevcut durum ve görünümü nasıldır?
  • Gelirlerinizi artırmak için müşterilerinizle ve karlı ilişkileri nasıl kurarsınız?
  • Şirketinizin gelirlerini nasıl artırabilirsiniz?
  • Pazarlama ve satış stratejilerinizi gözden geçirerek imkanlarınızı ve aktivitelerinizi en etkin pazarlama ve satış modeline nasıl çevirebilirsiniz?
  • Finansal performans haricinde değerlendirme yapıldığında satın ya da devir almayı düşündüğünüz şirketin, piyasadaki rakiplerine gerçekleştirildiğini?
  • Şirket operasyonlarınızın etkinliği ile hizmet sağlama yetkinliklerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?
  • Mali İşler Biriminizin Bahçe değeri nasıl artırılabilir?
  • Teknolojik altyapıınız, operasyonlarınızı ve iş süreçlerinizi destekliyor mu? Teknolojik altyapı ve fonksiyonlar kitabını nasıl kurtarabilir?