Personel Iş ve Işe Alımlarının yapılması

  • Personel çalışma planlarının düzenlemesi ve kontrolleri
  • Personelin servis / hizmet kalitesinin yükseltilmesi
  • Personelin izin düzenlerinin ayarlanması
  • İzinlerde görev alanlarının aksaksız yönetilmesi
  • SSK, maaş vb.ödemelerinin yapılması
  • Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb
  • Girilen her mevsimde, o mevsimin ana kabloları için önlemlerin yardımcı, (kış aylarında oluşacak buz / don için tuz stokunun kontrolü gibi)
  • Ortak alanlardaki sistemlere zarar vermeyecek düzeyde çalışılması. vb. (elektrik, telefon tesisatçısı gib