Denetim Kurulu Rapor Örneği

KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORU 

………………….APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU 

……………………Apartmanı yöneticisinin 01.04.2007-31.12.2008 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 

1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GİDERLER                                                                                                      MİKTARI 

1-Yakıt Gideri 

2-Elektrik Gideri 

3-Su Gideri 

4-Kapıcı Gideri 

5-Bakım Onarım Gideri 

6-Demirbaş Gideri 

7-Temizlik Gideri 

8-Muhtelif Giderler 

——————————————+———————— 

TOPLAM 

GELİRLER 

1-Aidat Gelirleri 

2-Faiz Gelirleri

——————————————-+———————— 

TOPLAM 

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. 

GELİR /GİDER FARKI 

GELİRLER——————————- 

GİDERLER——————————- 

MEVCUT——————————— 

3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

MEVCUTLARIN DURUMU

BANKALARDA————————— 

KASADAKİ NAKİT———————- 

TOPLAM———————————–

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 

1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, 

2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği, 

3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği,tespit edilmiştir.

SONUÇ: Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur.(…..01.2008) 

APARTMAN DENETİM KURULU 

Başkan                                                   Üye                                                                Üye